Taisyklės ir sąlygos

PRIEŠ NAUDODAMI SVETAINĘ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NUOSTATAS IR SĄLYGAS

 

NAUDOJIMOSI SVETAINE NUOSTATOS IR SĄLYGOS

 

Šios nuostatos ir sąlygos („sąlygos“) – tai sąlygos, kuriomis jums („jus“, „jūsų“) suteikiama galimybė naudotis šia svetaine („svetainė“). Naudodamiesi šia svetaine jūs sutinkate laikytis šių sąlygų. Jei nesutinkate laikytis šių sąlygų, prašome nenaudoti šios svetainės.

 

Spustelėkite toliau pateiktą antraštę ir peržiūrėkite daugiau informacijos apie kiekvieną temą:

 

1. Informacija apie mus

2. Klausimai ar skundai

3. Mūsų autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės

4. Kiti „Reckitt Benckiser“ prekių ženklai ir svetainės

5. Pirkiniai

6. Nuorodos mūsų svetainių

7. Jūsų naudojimasis svetaine

8. Naudotojo įkeltas turinys

9. Jūsų teisiniai įsipareigojimai

10. Pasitikėjimas paskelbta informacija

11. Mes galime sustabdyti prieigos prie mūsų svetainės teikimą arba svetainę panaikinti

12. Mūsų atsakomybė, jeigu jūs esate vartotojas

13. Mūsų atsakomybė, jeigu jūs esate įmonė

14. Kaip mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją

15. Šių nuostatų ir sąlygų pakeitimai

16. Kitos sąlygos, kurios gali būti jums taikomos

17. Bendro pobūdžio informacija

18. Taikytina teisė ir jurisdikcija

 

 

1.        INFORMACIJA APIE MUS

 

1.1      Mes esame Reckitt Benckiser (Latvija) („mes“/ „mus“/ „mūsų“), įregistruota Latvija ir mūsų registruotasis adresas yra Strēlnieku ielā 1A-2. Rīga, LV-1010. Latvija. Mes esame įmonė „Reckitt Benckiser“.

 

 

2.        Klausimai ar skundai

 

2.1      Jei turite kokių nors klausimų, nusiskundimų ar pastabų dėl šios svetainės, galite susisiekti su mumis +371 67 3209 56. Mūsų įmonės svetainėje adresu rb.com yra pateiktas mūsų vietinių įmonių sąrašas ir jų kontaktiniai duomenys.

 

 

3.        Mūsų AUTORIŲ TEISĖS ir kitos INTELEKTINĖS nuosavybės teisės

 

3.1      Jūsų naudojimasis svetaine ir jos turiniu nesuteikia jums jokių teisių, susijusių su intelektinės nuosavybės teisėmis ar su tuo susijusiomis teisėmis, įskaitant autoriaus teises, prekių ženklus, patentus, teises į dizainą, prekių pavadinimus, teises į duomenų bazes ir gretutines teises bei teises į praktinę patirtį (Intelektinės nuosavybės teisės), kiek tai yra susiję su svetaine. Visi tekstai, vartotojo sąsajos, vizualinės sąsajos, grafika, iliustracijos, nuotraukos, prekės ženklai, logotipai, kompiuterio kodas ir kita susijusi medžiaga (bendrai vadinami Turiniu), įskaitant, bet neapsiribojant, svetainėje pateikiamo turinio dizainą, išdėstymą, struktūrą, pasirinkimą, suderinimą, išraišką ir išvaizdą bei jo sudaromą įspūdį, nuosavybės teise priklauso mums arba mes šį turinį valdome arba mūsų trečiųjų šalių licencijų išdavėjai mums suteikė leidimą jį naudoti. Visos šios teisės yra išsaugotos.

 

3.2      Nė pagal vieną iš šių sąlygų mes neperduodame jums ar bet kuriai trečiajai šaliai jokių intelektinės nuosavybės teisių.

 

3.3      Jūs negalite kopijuoti, dauginti, iš naujo paskelbti, atsisiųsti, išsiųsti, transliuoti, įrašyti, perduoti, komerciniais tikslais naudoti, redaguoti, perduoti visuomenei arba bet kokiu būdu platinti turinį, paslaugas, tinklalapius ar svetainėje pateiktą medžiagą arba svetainę sudarančių elementų kompiuterinius kodus kitais nei asmeninio naudojimo tikslais. Be to, jūs negalite naudoti jokio automatiniu arba rankiniu būdu valdomo įtaiso, programos, algoritmo ar metodikos ar panašaus proceso bet kurioje svetainės ar turinio dalyje. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, jūs galite atsisiųsti nedideles šio turinio dalis į kietąjį diską, kad galėtumėte jį peržiūrėti, su sąlyga, kad bus padaryta ne daugiau kaip viena bet kokios informacijos kopija.

 

3.4      Naudoti bet kokiais kitais tikslais, nenurodytais šiame 3 punkte, gali būti leista tik iš anksto gavus mūsų rašytinį leidimą.

 

3.5      Mes nesiekiame naudoti bet kokį pavadinimą, logotipą ar ženklą bet kurioje teritorijoje, kurioje mes neturime tokios teisės, ir mes netieksime ir nesiūlysime tiekti tokių produktų ir (arba) neteiksime ir nesiūlysime teikti tokių paslaugų naudojant tokį pavadinimą, logotipą ar ženklą bet kurioje tokioje teritorijoje.

 

 

4.        KITOS „RECKITT BENCKISER“ SVETAINĖS IR PREKĖS ŽENKLAI

 

4.1      Bet kokiems produktams ar paslaugoms, kuriuos mes jums teikiame kitose „Reckitt Benckiser“ svetainėse ar mūsų prekės ženklų svetainėse (toliau vadinamose Prekės ženklų svetainėmis), yra taikomos papildomos nuostatos ir sąlygos, apie kurias jums bus pranešta, kai naudosite atitinkamas prekės ženklų svetaines.

 

4.2      Ši svetainė ir prekės ženklų svetainės, kuriose pateikiama informacija apie mūsų sveikatos priežiūros produktus ar aprobuotus vaistus, nėra naudojamos norint pateikti gydytojo patarimus ar vartojimo nurodymus; jose pateikiama tik bendro pobūdžio informacija, kuria neturėtų remtis joks asmuo ir jokiu konkrečiu tikslu. Visada pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei norite gauti patarimų, kaip gydytis atsižvelgiant į individualias aplinkybes ir poreikius.

 

 

5.        Pirkiniai

 

5.1      Jokia svetainėje ar bet kurioje prekės ženklų svetainėje pateikta informacija nereiškia siūlymo pirkti ar parduoti produktus ir (arba) paslaugas bet kurioje jurisdikcijoje, nes informacija šioje svetainėje pateikiama tik informavimo tikslais. Visa informacija, aprašymai ir kainos bei kita informacija apie produktus ir (arba) paslaugas, pateikiama svetainėje ar bet kurioje prekės ženklų svetainėje, yra tik bendro pobūdžio informacija. Mes negarantuojame, kad svetainėje ar bet kurioje prekės ženklų svetainėje pateikiama prekė ir (arba) paslauga yra arba bus prieinama toje vietoje ir tuo metu, kada norėsite įsigyti kokį nors konkretų produktą ir (arba) paslaugą.

 

5.2      Mūsų prievoles (jei yra), susijusias su produktais ir paslaugomis, reglamentuoja tik susitarimai, pagal kuriuos jie yra teikiami, ir jokia šioje svetainėje pateikiama informacija neturėtų būti aiškinama kaip keičianti tokius susitarimus.

 

 

6.        NUORODOS IŠ MŪSŲ SVETAINĖS

 

6.1      Kartais mes galime teikti nuorodas į kitas svetaines (kai teikiame reklamą ar kitais būdais). Šios nuorodos pateikiamos, kad jums būtų aiškiau ir patogiau. Mes nekontroliuojame tokių trečiųjų šalių svetainių ir neatsakome už jų turinį. Įtraukdami nuorodas, mes nepatvirtiname tokiose svetainėse pateiktos medžiagos ar bet kokių ryšių su jų operatoriais. Jūs pripažįstate, kad mes nebūsime viena iš sandorio ar sutarties su trečiąja šalimi, kurias jūs galbūt sudarysite, šalių, ir mes neprisiimame atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, kurią galite patirti naudodami tas svetaines. Jūs sutinkate, kad jūs neįtrauksite mūsų į jokį ginčą, kilusį tarp jūsų ir trečiosios šalies.

 

 

7.        JŪSŲ NAUDOJIMASIS SVETAINE

 

7.1      Jūs sutinkate, kad naudodami svetainę jūs:

 

7.1.1        nenaudosite svetainės tokiu būdu, kuris gali paskatinti, padėti nupirkti arba vykdyti bet kokią veiklą, kuri yra nusikalstama, apgaulinga, neteisėta ar draudžiama pagal šias sąlygas;

 

7.1.2        nenaudosite svetainės jokiais kitais tikslai, išskyrus asmeninį naudojimą;

 

7.1.3        nereklamuosite arba neskatinsite vartoti trečiųjų šalių arba jūsų produktų ar naudotis trečiųjų šalių arba jūsų paslaugomis, platindami nepageidaujamus el. laiškus;

 

7.1.4        neperduosite failų, kuriuose yra virusų, Trojos arklių, ir nevykdysite jokios kitos svetainei žalingos veiklos;

 

7.1.5        neteiksite nuorodos į svetainę iš trečiosios šalies svetainės prieš tai negavę mūsų rašytinio sutikimo;

 

7.1.6        neprisijungsite arba nesieksite gauti neteisėtą prieigą prie bet kokių vartotojų paskyrų, susijusių su svetaine, arba nesiaiškinsite arba nesieksite išsiaiškinti, kokios svetainės saugumo priemonės yra naudojamos; arba

 

7.1.7        netrukdysite bet kuriam kitam asmeniui prisijungti prie svetainės, ja naudotis ir puikiai praleisti laiką svetainėje.

 

7.2      Už bet kokią prieigą prie svetainės ir naudojimąsi svetaine jūs prisiimate asmeninę atsakomybę ir riziką. Jūs turėtumėte naudoti savo apsaugos nuo virusų programinę įrangą.

 

7.3      Be to, jūs atsakote už tai, kad visi asmenys, kurie naudojasi interneto svetaine per jūsų interneto ryšį, žinotų apie šias sąlygas ir visas kitas šiose sąlygose išdėstytas taikytinas nuostatas ir sąlygas bei jų laikytųsi.

 

7.4      Mes pasiliekame teisę sustabdyti, apriboti ar nutraukti jūsų prieigą prie šios svetainės (ar jos dalies) bet kuriuo metu savo nuožiūra jūsų prieš tai neįspėję, jei manysime, kad pažeidėte bet kurį iš šiose sąlygose numatytų apribojimų.

 

 

8.        Naudotojo įkeltas turinys

 

8.1      Jūsų įkeltas turinys:

 

8.1.1        Pateikdami mums informaciją, tekstą, nuotraukas, piešinius ar kitą turinį per mūsų tinklalapį, jūs suteikiate mums teisę naudoti tokią medžiagą savo nuožiūra, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę ją redaguoti, kopijuoti, atkurti, atskleisti, paskelbti ir pašalinti tokią medžiagą iš svetainės.

 

8.1.2        Jūs garantuojate, kad bet kokia tokia medžiaga:

(a)             atitinka galiojančius įstatymus ir šias sąlygas;

(b)             yra nesuklastota, tiksli ir nuolat atnaujinama visais atžvilgiais ir visada (atkreipkite dėmesį, kad galite bet kuriuo metu paprašyti atnaujinti ar ištaisyti jūsų asmeninius duomenis, susisiekdami su mumis pagal [pirmiau / toliau] pateiktą kontaktinę informaciją);

(c)             kad buvo gautos visos reikalingos licencijos ir (arba) patvirtinimai ir kad jūs turite teisę pateikti tokią medžiagą; ir

(d)             jei nenurodyta kitaip, nėra konfidenciali.

ir jūs prisiimate atsakomybę ir kompensuosite mums nuostolius, patirtus dėl šios garantijos pažeidimo. Tai reiškia, kad būsite atsakingas už bet kokius nuostolius ar žalą, kuriuos patirsime dėl to, kad pažeidėte garantiją.

 

8.1.3        Mes turime teisę pašalinti bet kokius skelbimus, kuriuos jūs paskelbiate mūsų svetainėje.

 

8.1.4        Tik jūs atsakote už tai, kad būtų apsaugotas jūsų turinys ir būtų sukurtos atsarginės kopijos.

 

8.2      Kitų vartotojų įkeltas turinys:

 

8.2.1        Šioje svetainėje gali būti pateikta ir kitų svetainės naudotojų įkelta informacija ir medžiaga, įskaitant skelbimų lentas ir pokalbių kambarius (jei yra). Šios informacijos ir šios medžiagos mes nepatikrinome ir nepatvirtinome. Mūsų svetainėje kitų naudotojų išreikštos nuomonės neatspindi mūsų nuomonės ar vertybių.

 

 

9.        JŪSŲ TEISINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

9.1      Jūs patvirtinate, kad:

 

9.1.1        jūs esate pilnametis jūsų jurisdikcijoje arba jūsų tėvai ar globėjai jums suteikė leidimą; ir

 

9.1.2        jūs laikysitės naudojimosi svetaine apribojimų, kaip nurodyta šiose sąlygose.

 

9.2      Jūs sutinkate mums kompensuoti bet kokią žalą ar nuostolius, patirtus dėl pateikto ieškinio (įskaitant bet kokius mokesčius už teisines paslaugas, susijusius su tokiu ieškiniu ar patirta žala), kurį pateikė trečioji šalis dėl bet kokio klausimo, susijusio su tuo arba kilusio dėl to, kaip jūs naudojate svetainę, įskaitant bet kokį šių sąlygų pažeidimą ar įtariamą pažeidimą arba bet kurio įstatymo arba trečiosios šalies teisių pažeidimą.

 

 

10.      PASITIKĖJIMAS PASKELBTA INFORMACIJA

 

10.1   Mūsų svetainės turinys pateikiamas tik kaip bendro pobūdžio informacija. Šis turinys nėra patarimai, kuriais turėtumėte remtis. Prieš imdamiesi veiksmų arba susilaikydami nuo veiksmų, susijusių su mūsų svetainės turiniu, privalote kreiptis į specialistą dėl konsultacijos.

 

10.2   Nors mes siekiame užtikrinti, kad svetainė tinkamai veiktų ir jos turinys būtų teisingas tuo metu, kai toks turinys įkeliamas į svetainę, jis gali būti keičiamas ir tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, mes nepareiškiame ir nesuteikiame jokių garantijų (išreikštų ar numanomų), kad svetainėje pateikta informacija ar jos turinys yra tikslūs, išsamūs ar atnaujinti.

 

10.3   Visas svetainės turinys ir paslaugos yra teikiamos „as is“ („toks, koks yra“) ir „as available“ („toks, koks pateiktas“) pagrindu, ir tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, mes nedarome jokių pareiškimų ir nesuteikiame jokių garantijų.

 

10.4   Mes nesame įpareigoti atnaujinti bet kokią svetainėje pateiktą informaciją.

 

11.      Mes galime sustabdyti prieigos prie mūsų svetainės teikimą arba svetainę panaikinti

 

11.1   Nors mes siekiame užtikrinti, kad svetainė, jos turinys, visos funkcijos, siūlomos per svetainę ir visa joje esanti informacija būtų teikiama be klaidų, trikdžių, defektų ir virusų, mes negalime to garantuoti dėl interneto pobūdžio.

 

11.2   Mes negarantuojame, kad svetainė ar jos turinys visada bus pasiekiamas arba svetainė veiks nenutrūkstamai ir visą laiką. Mes galime laikinai sustabdyti ar panaikinti arba apriboti mūsų svetainės ar tam tikros jos dalies pasiekiamumą dėl su verslu ir veikla susijusių priežasčių.

 

11.3   Prieiga prie svetainės gali būti laikinai sustabdyta be įspėjimo, jei įvyks sistemos gedimas, bus atliekami techninės priežiūros ar remonto darbai arba dėl priežasčių, kurių mes pagrįstai negalime kontroliuoti.

 

11.4          Svetainė skirta visiems, gyvenantiems Latvija Tam tikrose šalyse ar jurisdikcijose prieiga prie svetainės ar jos naudojimas (įskaitant jos turinį, visas svetainėje siūlomas funkcijas ar privalumus ar bet kokią svetainėje esančią informaciją) gali būti draudžiami įstatymais. Jūs atsakote už tai, kad būtų laikomasi visų galiojančių šalies, kurioje jūs gavote prieigą prie svetainės arba naudojatės svetaine, įstatymų ir teisės aktų. Mes negarantuojame, kad svetainė (įskaitant jos turinį, visas svetainėje siūlomas funkcijas ar privalumus ar bet kokią svetainėje esančią informaciją) bus tinkama arba ją bus galima naudoti vietose, esančiose už Latvija ribų.

 

 

12.      Mūsų ATSAKOMYBĖ, jeigu jūs esate vartotojas

 

12.1   Atkreipkite dėmesį, kad mes teikiame mūsų svetainės paslaugas tik norintiems ją naudoti asmeniniais ir buitiniais tikslais. Jūs sutinkate nenaudoti mūsų svetainės jokiais komerciniais ar verslo tikslais, ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl prarasto pelno, verslo veiklos praradimo, verslo veiklos sutrikdymo ar verslo galimybių praradimo.

 

12.2   Jeigu dėl sugadinto skaitmeninio turinio, kurį mes teikiame, yra sugadinamas jums priklausantis įrenginys ar skaitmeninis turinys, ir taip yra dėl to, kad nesugebėjome turinį pateikti rūpestingai ir kompetentingai, mes arba atlyginsime jums padarytą žalą, arba sumokėsime jums kompensaciją. Tačiau mes neprivalėsime atsakyti už žalą, kurios galėjote išvengti laikydamiesi mūsų patarimo naudoti atnaujintą versiją, kuri jums buvo pasiūlyta nemokamai, arba už žalą, atsiradusią dėl to, kad jūs tiksliai nesilaikėte įdiegimo instrukcijų arba mūsų patarimo įvykdyti minimalius sistemos reikalavimus.

 

12.3   Mes neprivalėsime atsakyti tuo atveju, jei šios sąlygos būtų pažeistos dėl priežasčių, kurias sukels bet koks įvykis arba aplinkybės, kurių mes negalime pagrįstai kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, streikus, lokautus ar kitus pramoninius ginčus; sistemų gedimą arba prieigos prie tinklo praradimą; arba potvynį, gaisrą, sprogimą ar avariją.

 

12.4   Nepaisant jokių kitų priešingų nuostatų, mes jokiu būdu neatsisakome ir neapribojame mūsų atsakomybės prieš jus, jei tai daryti būtų neteisėta (pvz., atsakomybė už mirtį ar kūno sužalojimus, kuriuos sukėlė mūsų aplaidumas, sukčiavimas ar apgaulingas klaidinimas). Nė viena iš šių sąlygų neapriboja jūsų įstatymais numatytų teisių.

 

 

13.      Mūsų ATSAKOMYBĖ, jeigu jūs esate įmonė

 

13.1   Atsižvelgiant į 12.4 punktą ir tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, mes nereikalaujame jokios atsakomybės (įskaitant mūsų pareigūnų, direktorių, vadovų, narių, akcininkų, darbuotojų, atstovų ar patarėjų atsakomybę), nesvarbu, ar tai kyla dėl sutarties, delikto, teisės aktais numatytos pareigos pažeidimo ar kitų priežasčių, ir atsiranda dėl prieigos prie svetainės ar jos naudojimo, net jei tai galima numatyti, už toliau nurodytus dalykus, įskaitant, bet neapsiribojant:

 

13.1.1      nuostolius, atsirandančius dėl bet kokios informacijos ar medžiagos, pateiktos svetainėje arba susijusios su svetaine, netikslumų;

13.1.2      nuostolius, kurie buvo patirti ne dėl mūsų pažeidimo;

13.1.3      nuostolius, atsirandančius dėl to, kaip jūs naudojatės svetaine arba ja remiatės;

13.1.4      nuostolius, atsirandančius dėl to, kad svetainė nebuvo pasiekiama dėl bet kokios priežasties;

13.1.5      nuostolius, atsirandančius dėl to, kad dėl svetainės buvo pateiktas skundas arba pareiškimas;

13.1.6      nuostolius, atsirandančius dėl svetainės techninių klaidų arba technologiniu požiūriu žalingos medžiagos;

13.1.7      bet kokius verslo nuostolius (įskaitant pelno, verslo veiklos, pajamų, sutarčių, numatytų sutaupyti lėšų, duomenų, prestižo, reputacijos praradimą, lėšų iššvaistymą, verslo veiklos nutraukimą ar verslo galimybių praradimą); ir

13.1.8      bet kokius netiesioginius ar pasekminius nuostolius ar nuostolius, kurių negalėjome numatyti nei jūs, nei mes, kai pradėjote naudotis svetaine.

 

13.2   Tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, mes neįtraukiame jokių numanomų sąlygų, garantijų, pareiškimų ar kitų nuostatų, kurios gali būti taikomos mūsų svetainei ar bet kokiam svetainėje pateiktam turiniui.

 

13.3   Jūs užtikrinsite nuostolių atlyginimą ir išmokėsite kompensaciją mums ir mūsų pareigūnams, direktoriams, vadovams, nariams, darbuotojams, atstovams ir patarėjams dėl bet kokių nuostolių, sąnaudų, prievolių ir išlaidų (įskaitant pagrįstus mokesčius advokatui), susijusių su ar atsirandančių dėl to, kad:

 

13.3.1      jūs naudojatės svetaine ar prekės ženklų svetainėmis (ir susijęs produktų bei paslaugų naudojimas);

13.3.2      jūs pažeidėte šias sąlygas;

13.3.3      jūs pažeidėte bet kokį įstatymą arba trečiosios šalies teises; ir (arba)

13.3.4      mes naudojame jūsų informaciją.

 

13.4          Nepaisant jokių kitų priešingų nuostatų, mes jokiu būdu neatsisakome ir neapribojame mūsų atsakomybės prieš jus, jei tai daryti būtų neteisėta (pvz., atsakomybė už mirtį ar kūno sužalojimus, kuriuos sukėlė mūsų aplaidumas, sukčiavimas ar apgaulingas klaidinimas).

 

 

14.      Kaip mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją

 

14.1   Mes esame įsipareigoję apsaugoti jūsų privatumą ir naudoti tik tuos asmeninius duomenis, kuriuos mes gauname iš jūsų arba kuriuos jūs pateikiate mums, laikydamiesi taikomų duomenų apsaugos įstatymų ir taisyklių.

 

14.2   Žr. mūsų privatumo pranešimą, ir mūsų slapukų politiką, jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame asmens duomenis, ir apie susijusius klausimus.

 

 

15.      ŠIŲ NUOSTATŲ IR SĄLYGŲ PAKEITIMAI

 

15.1   Mes nuolat ieškome būdų, kaip patobulinti šią svetainę. Todėl mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti šias sąlygas. Visi tokie pakeitimai įsigalios, kai jie bus paskelbti svetainėje. Užtikrinkite, kad reguliariai iš naujo peržiūrėsite ir apsvarstysite šias sąlygas, nes bus laikoma, kad jūs sutinkate su tokiais pakeitimais, ir privalėsite jų laikytis, jei ir toliau naudosite svetainę po to, kai bus paskelbta apie bet kokius šių sąlygų pakeitimus.

 

16.      Kitos sąlygos, kurios gali būti jums taikomos

 

16.1   Šiose sąlygose yra pateiktos nuorodos į šias papildomas sąlygas, kurios taip pat bus taikomos, kai naudosite mūsų svetainę:

 

16.1.1      Mūsų privatumo pranešimas , kuriame paaiškinama, kaip mes naudojame jūsų asmeninę informaciją ir kokios yra jūsų teisės.

16.1.2      Mūsų slapukų politika , kurioje pateikiama informacija apie mūsų svetainėje naudojamus slapukus.

16.1.3      Papildomos nuostatos ir sąlygos bus taikomos perkant prekes ar paslaugas, o taip pat tam tikroms svetainės ar prekės ženklų svetainių dalims ar funkcijoms, įskaitant konkursus, reklamines akcijas ar kitas panašias funkcijas, kurioms taikomos sąlygos yra įtrauktos į šias sąlygas, pateikiant nuorodą. Mes nukreipsime jus į papildomų nuostatų ir sąlygų puslapius tuo metu, kai bendrausite su mumis ir (arba) mūsų prekių ženklais, susijusiais su atitinkamomis paslaugomis. Atidžiai perskaitykite taikomas nuostatas ir sąlygas. Jei kiltų prieštaravimas tarp šių sąlygų ir sąlygų, taikomų paslaugai, teikiamai per svetainę ar kitas prekės ženklų svetaines, pirmenybė bus teikiama sąlygoms, kurios taikomos tokioms paslaugoms.

 

Ši politika, nuostatos ir sąlygos gali būti retkarčiais keičiamos, ir pakeitimai įsigalios iškart, kai tik apie juos bus paskelbta svetainėje ar kitaip pagal juose numatytas sąlygas (kaip taikytina).

 

 

17.      Bendro pobūdžio informacija

 

17.1   Jei esate įmonė, šiose sąlygose yra pateikiamas visas tarp jūsų ir mūsų sudarytas susitarimas dėl svetainės naudojimo. Joks atstovavimas, pareiškimas ar skatinimas (žodžiu ar raštu), kuris nėra nurodytas šiose sąlygose (retkarčiais atnaujinamose), nei jūsų, nei mūsų neįpareigoja.

 

17.2   Jeigu teismas ar reguliavimo institucija nustatys, kad bet kuri iš šiose sąlygose numatytų nuostatų yra neteisėta, niekinė, negaliojanti ar neįvykdoma, kitos nuostatos ir toliau bus taikomos, o tokia nuostata bus pakeista kita nuostata, kuri visais atžvilgiais galios ir turės tokį poveikį, kuris bus kuo artimesnis pakeistos nuostatos poveikiui.

 

17.3   Šiose sąlygose nenumatyta suteikti teisių visiems, išskyrus jus ir mus (įskaitant bet kuriuos mūsų filialus). Jokia trečioji šalis negalės reikalauti, kad būtų vykdoma bet kuri iš šių sąlygų, įskaitant (jeigu jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Jungtinėje Karalystėje) bet kokį priverstinį vykdymą pagal „1999 m. Sutarčių (Trečiųjų šalių teisių) įstatymą“ (angl. „Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999“).

 

17.4   Jeigu mes iškart primygtinai nereikalausime, kad jūs atliktumėte bet kokį veiksmą, kurį privalote atlikti pagal šias sąlygas, arba jei mes delsime imtis veiksmų prieš jus dėl to, kad pažeidėte šias sąlygas, tai nereikš, kad jums nereikia atlikti tų veiksmų, ir netrukdys mums vėliau imtis veiksmų prieš jus.

 

 

18.      TAIKYTINA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

 

18.1   Kilus ginčui tarp jūsų ir mūsų dėl šių sąlygų, bus taikomi Lietuvos įstatymai.

 

18.2   Lietuvos teismai turi išimtinę jurisdikciją spręsti visus ginčus, (įskaitant deliktinio pobūdžio ieškinius ar skundus), kurie gali kilti dėl šių sąlygų arba būti su jomis susiję.

 

Šios sąlygos buvo paskutinį kartą atnaujintos 2018 m. [ ]

 

Mes mielai jums padėsime

Jei turite klausimų ar reikia konsultacijos apie mūsų gaminius, susisiekite su mumis.

El. paštas

Skambinkite mums

SIA Reckitt Benckiser (Latvija)